Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον 1ο όροφο του κτιρίου της πρώην Κοινότητας Πλαταμώνα

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΓΡΑΦΕΙΟ-ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ-66ΣΑΩ9Δ-ΖΥΡ (103 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΓΡΑΦΕΙΟ-ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ-Ψ6Τ8Ω9Δ-Ψ84 (224 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και καντινών

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΘΜΑ-Ψ3ΖΒΩ9Δ-42Υ (218 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΘΜΑ-928ΜΩ9Δ-4ΝΥ (117 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση της υπηρεσίας “Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο: Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (110 kB)

More info

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για “Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία espd-request-v2_signed-1 (146 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚ.-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-2 (27 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (102 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (167 kB)ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (18 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (514 kB)

More info

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για “Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα , Συνημμένα αρχεία espd-request-v2-1_signed (140 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (58 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (58 kB)113-6ΡΓΔΩ9Δ-Τ9Ζ_signed (340 kB)114-90ΞΣΩ9Δ-4ΝΠ_signed (3 MB)112-ΨΙΟΗΩ9Δ-11Β_signed (372...

More info

Διακήρυξη για την “Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης – ύδρευσης – αποχέτευσης και ηλεκτομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (2 MB)espd-request-v2_signed (140 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (464 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (294 kB)116-Ψ9ΠΜΩ9Δ-ΦΧΨ_signed (2 MB)115-6ΙΠ2Ω9Δ-ΒΑΚ_signed (344 kB)ΜΕΛΕΤΗ-signed (2...

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία “Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-5 (16 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-8 (112 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-4 (80 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επιστημονικές εργασίες μεθοδολογικής προσέγγισης και οικονομοτεχνική περιβαλλοντολογική αξιολόγηση πλημμυρικών φαινομένων σε τεχνικά έργα στον Δήμο

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-4 (16 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-7 (230 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-1-1 (86 kB)

More info

Περίληψη διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα΄: .. Συνημμένα αρχεία Μελέτη (296 kB)Προκήρυξη (170 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (20.815,78 τμ) στο Λιτόχωρο για πολυετή καλλιέργεια

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-αρ.213τμχ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΨΛ4ΓΩ9Δ-ΕΩ1 (98 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-αρ.-213τμχ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΨΚ77Ω9Δ-ΤΧ5 (192 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Μπουρνάζι Κονταριώτισσας για πολυετή καλλιέργεια

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-αρ.14τμχ.-ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ-ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ-62ΜΤΩ9Δ-Γ4Ω (101 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-αρ.14τμχ-ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ-ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ-6Ψ6ΘΩ9Δ-Μ1Μ (193 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών συλλογής στοιχείων αποτύπωσης κεντρικών δικτύων ύδρευσης και προετοιμασία φακέλου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άδειας χρήσης νερού στη ΔΕ Δίου”

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-3 (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-6 (225 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-3 (86 kB)

More info