ΔΕΠΙΣ: Τακτικά μέλη

ΔΕΠΙΣ: Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη

Ουρανία Κατσαμάκα, πρόεδρος
Ολυμπία Δαδούλη, μέλος
Δέσποινα Παρουσιάδου, μέλος
Τζωρτζίνα Γαβριηλίδου, μέλος
Μαρία Παπαθανασίου, μέλος
Γιώργος Παυλίδης, μέλος
Αρετή Μποταΐτη, μέλος


.