Βεβαίωση ΤΑΠ & Μεταβολές ακινήτων

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ:

.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΛΑ  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Παρακαλούνται οι αιτούντες για την αποφυγή οποιαδήποτε ταλαιπωρίας τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να είναι φωτοτυπημένα για να κρατηθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Μετά τον έλεγχο της αίτησης δύναται η υπηρεσία να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά.

Οι αιτούντες μπορούν να αποστέλλουν τα αιτήματα τους και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης spanou@dionolympos.gr σε μορφή pdf , όχι μετατροπή της αίτησης σε word και όχι φωτογραφίες.

Το έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης να είναι σε ΟΛΑ τα πεδία συμπληρωμένο.

Οι αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς.

Το έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης να είναι συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία.

Η υπηρεσία δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εφόσον και αν το κρίνει αναγκαίο.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ  ΟΛΥΜΠΟΥ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΝΟΜΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : GR 98 0172 2550 0052 5505 1184 102