Πρόεδροι & μέλη συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνα (Δ.Ε. Δίου)
Κώφας Δημήτριος, πρόεδρος
Χαλβατζής Νικόλαος
Καραΐσκου Αθηνά

Δημοτική Κοινότητα Βροντούς (Δ.Ε. Δίου)
Καλαϊτζής Νικόλαος, πρόεδρος
Κουρινιώτη Αναστασία
Νάτσιος Χρήστος

Δημοτική Κοινότητα Δίου (Δ.Ε. Δίου)
Μπεκιάρης Γρηγόριος, πρόεδρος
Τσακνής Παναγιώτης
Καραϊσκος Διονύσιος

Δημοτική Κοινότητα Καρίτσας (Δ.Ε. Δίου)
Πατρής Δημήτριος, πρόεδρος
Καρανικόλας Θωμάς
Καρανικόλα Μαρία

Δημοτική Κοινότητα Κονταριώτισσας (Δ.Ε. Δίου)
Κουλιανόπουλος Θωμάς, πρόεδρος
Λαμπίρης Νικόλαος
Τουλίκας Θωμάς

Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Σιαμήτρας Αθανάσιος, πρόεδρος
Σελιώνης Σωτήριος
Παλαβάρτζα Νίκη
Κουκάρα Ευαγγελία
Τσαρούχας Κωνσταντίνος

Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου (Δ.Ε. Λιτοχώρου)
Κυριακάκης Ευστράτιος, πρόεδρος
Κάρκας Αθανάσιος
Βουλγαροπούλου Γραμματή
Τηλέγραφος Βασίλειος
Ευγενής Νικόλαος

Δημοτική Κοινότητα Νέας Εφέσου (Δ.Ε. Δίου)
Κατιρτζής Δημήτριος, πρόεδρος
Καρανάτσιος Ιωάννης
Σταφίδας Αθανάσιος

Δημοτική Κοινότητα Παντελεήμονα (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Γκαράς Αστέριος, πρόεδρος
Ντάσιος Ιωάννης
Παπαγεωργίου Διονύσιος

Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνα (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Κοτσαβασιλειάδης Αναστάσιος, πρόεδρος
Τζιώλης Άγγελος
Μιχωλός Θεόδωρος

Δημοτική Κοινότητα Πόρων (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Μπουζιώτα Μαρία, πρόεδρος
Λυκομάνος Γεώργιος
Στούμπος Γεώργιος

Δημοτική Κοινότητα Σκοτίνας (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Στύλος Γεώργιος, πρόεδρος
Κουμορτζή Μαρία
Κουτσιβός Παναγιώτης