Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου
Δημήτριος Μυλωνέρος

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δίου
Αθανάσιος Καλαϊτζής

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Λιτοχώρου
Δημήτριος Πατσιαρίκας

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Κωνσταντίνος Κουριάτης

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Λαϊκών Αγορών και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Διονύσιος Φόλιος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Συντήρησης Πρασίνου
Γεώργιος Καραλής

Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Αθλητισμού
Βασίλειος Βροχαρίδης

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Αστέριος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων εδώ

.
.