Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου
Δημήτριος Μυλωνέρος

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δίου
Αθανάσιος Καλαϊτζής

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Λιτοχώρου
Δημήτριος Πατσιαρίκας

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Συντήρησης Πρασίνου, Διαχείρισης Υλικών και Οχημάτων
Κωνσταντίνος Κουριάτης

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Λαϊκών Αγορών, Ηλεκτροφωτισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Διονύσιος Φόλιος

Αντιδήμαρχος Αποκομιδής, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
Γεώργιος Καραλής

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Τουρισμού
Σοφία Ζουρζούρα

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Βασίλειος Βροχαρίδης

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων εδώ

.
.