Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22/9/2020

73 ViewsΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια ζώσης κεκλισμένων των θυρών συνεδρίαση  , σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 15/9/2020

67 ViewsΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια ζώσης κεκλισμένων των θυρών συνεδρίαση  , σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του...

More info

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 9/9/2020

87 ViewsΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη  κατεπείγουσα συνεδρίαση  που θα γίνει στις 09/09/2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου. Σύμφωνα με την...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 4/9/2020

75 ViewsΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση  που θα γίνει στις 04/09/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου.  Σύμφωνα με...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 17/08/2020

93 ViewsΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 17/08/2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.. Σύμφωνα με την από 11-03-2020/2020  (ΦΕΚ 55Α/2020) Πράξη Νομοθετικού...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 14/08/2020

83 ViewsΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 14/08/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 1 μ.μ. (13:00). Σύμφωνα με την από 11-03-2020/2020  (ΦΕΚ 55Α/2020) Πράξη...

More info

Μισθωτήρια Αιγιαλού Δήμου Δίου Ολύμπου έτους 2020

165 Views Μισθωτήρια Αιγιαλού Δήμου Δίου Ολύμπου έτους 2020 α/α Κοινότητα Επωνυμία Διακριτικός τίτλος Εμβαδό Μίσθωσης ΑΔΑ Διαύγεια Λιτόχωρο 1 Λιτοχώρου Λεμονόπουλος ΑΕ ΞΤΕ Le moon (Bar) 500,00 τ.μ. ΑΔΑ:ΨΚΥ5Ω9Δ-7ΜΣ 2 Λιτοχώρου Λεμονόπουλος ΑΕ ΞΤΕ...

More info

Υποχρέωση Επιχειρηματιών για Οριοθέτηση & Σήμανση με Πινακίδα του Παραχωρούμενου χώρου του Αιγιαλού

97 ViewsΥποχρέωση Επιχειρηματιών για Οριοθέτηση & Σήμανση με Πινακίδα του Παραχωρούμενου χώρου του Αιγιαλού. (Άρθρο 31 – Νόμος 4607/2019-Τροποποίηση του αρθ.13 του Ν.2971/2001) Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος: να επισημαίνει επί...

More info

Προσκόμιση Δικαιολογητικών για Αιγιαλό έτους 2020 στο Δήμο Δίου Ολύμπου

117 ViewsΜε την ΚΥΑ 66404 ΕΞ 2020/29.06.2020 (ΦΕΚ 2697/02.07.2020 τεύχος Β’) τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 ΚΥΑ του Αιγιαλού. Οι μισθωτές που υπέγραψαν Μισθωτήριο Αιγιαλού με το Δήμο υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα...

More info

Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2020-2021

101 ViewsΗ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Δίου- Ολύμπου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ.), σας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2020-2021 για τους Παιδικούς Σταθμούς της Λεπτοκαρυάς και της Νέας...

More info

Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων

163 ViewsΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων»  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 21/07/2020

94 ViewsΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 21/07/2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ. στο γραφείο του Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, ...

More info