Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22/1/2020

33 ViewsΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 22/01/2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας...

More info

Πίνακας πορισμάτων εκτίμησης ζημιών ΕΛΓΑ

40 ViewsΑνακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε σήμερα 15/1/2020 πίνακα πορισμάτων εκτίμησης των ζημιών απο το ζημιογόνοαίτιο ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΑ της 7/5/2017 στις καλλιέργειες παραγωγών ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ. Τα πορίσματα αυτά είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων για 10...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 17/1/2020

25 ViewsΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση   που θα γίνει στις 17/01/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας...

More info

Μαθήματα του Κ.Δ.Μ. (Αγγλικά/Αγωγή Υγείας)

150 ViewsΟ Δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 16/12/2019 και Τρίτη 17/12/2019 ξεκινάνε τα προγράμματα του Κέντρου δια βίου μάθησης Δ.Δίου-Ολύμπου με θέμα : α)Αγγλικά για τον Τουρισμό β)Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες Για...

More info

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τα έτη 2020, 2021 και 2022

112 ViewsΠρομήθεια ελαιολιπαντικών  για τον Δήμο Δίου Ολύμπου για τα έτη 2020, 2021 και 2022 Είδος Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Δίου – Ολύμπου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) Κύρια δραστηριότητα Α.Α. Η...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 10/12/2019

87 ViewsΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 10/12/2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης...

More info

Λήξη προθεσμίας για ένταξη στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

125 ViewsΛήξη προθεσμίας για ένταξη  στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Σας ενημερώνουμε ότι η παράταση για τη δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο πλαίσιο του Ν. 4611/2019(ΦΕΚ 73/17-05-2019, τεύχος Α΄) λήγει στις 31-12-2019. Σύμφωνα με...

More info

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης Κ.Δ.Β.Μ.

695 ViewsΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δίου-Ολύμπου Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Δίου-Ολύμπου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της...

More info

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δ.Δίου – Ολύμπου και των Νομικών του προσώπων έτος 2020

163 ViewsΠρομήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου – Ολύμπου και των Νομικών του προσώπων ( Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση), για το...

More info

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – χαρτιού, εντύπων έτους 2020

133 ViewsΠρομήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – χαρτιού, εντύπων,  αφισών,χαρτών, προσκλήσεων και αναλώσιμων υλικών ( τόνερ, μελάνια κ.λ.π ) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π του Δήμου...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22/11/2019

100 ViewsΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 22/11/2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέματα ημερήσιας...

More info