Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

94 Views. Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») το Ν. 2690 / 1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) το Ν. 4624 /2019 «Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων…… και άλλες Διατάξεις»...

More info

Έντυπο υποβολής καταγγελίας

89 Views. Κατεβάστε το έντυπο υποβολής καταγγελίας με ένα κλικ εδώ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ – ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ – ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Attachments ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ – ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ – ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ (75 kB)

More info

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

76 Views. Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης). Σύμφωνα με αυτές ο Συμπαραστάτης «δέχεται ενυπόγραφες...

More info