Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμαρχος: Ευάγγελος Γερολιόλιος, επικεφαλής δημοτικής παράταξης “ΣΥΝθεση”

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρος: Ολυμπία Δαδούλη
Αντιπρόεδρος: Σταύρος Χαρέλας
Γραμματέας: Αναστασία Τηλεγράφου

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Κουριάτης Κωνσταντίνος (Δ.Ε. Λιτοχώρου)
Καλαϊτζής Αθανάσιος (Δ.Ε. Δίου)
Τζήμας Αστέριος (Δ.Ε. Δίου)
Σαμαράς Κωνσταντίνος (Δ.Ε. Δίου)
Πατσιαρίκας Δημήτριος (Δ.Ε. Λιτοχώρου)
Πούλιος Ιωάννης (Δ.Ε. Δίου)
Τζόβας Απόστολος (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Κορινιώτης Δημήτριος (Δ.Ε. Δίου)
Καραλής Γεώργιος (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Ζουρζούρα Σοφία (Δ.Ε. Λιτοχώρου)
Φαρμάκης Αστέριος (Δ.Ε. Λιτοχώρου)
Δαδούλη Ολυμπία (Δ.Ε. Λιτοχώρου), πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βροχαρίδης Βασίλειος (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Πολυχρός Γεώργιος (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Σπαθάρης Νικόλαος (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Κιάφας Πέτρος (Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης “Προοπτική για το Δήμο-τη”)
Τόκας Αστέριος (Δ.Ε. Δίου)
Χαρέλας Σταύρος (Δ.Ε. Δίου), αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Νούλα Σοφία (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Γκρίνιας Γεώργιος (Δ.Ε. Δίου)
Πατρής Αστέριος (Δ.Ε. Δίου)
Τζίκας Αντώνιος (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Κόρακας Γεώργιος (Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου)
Πλέσιας Ιωάννης (Δ.Ε. Λιτοχώρου)
Τηλεγράφου Αναστασία (Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”), γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου