Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμαρχος: Ευάγγελος Γερολιόλιος

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ουρανία Κατσαμάκα, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ολυμπία Δαδούλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Απόστολος Ντινάκης, Γραμματέας Δ.Σ.

.

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου
Βασίλειος Βροχαρίδης
Γεώργιος Καραλής
Ευάγγελος Γρεβενίτης
Αστέριος Χονδρόπουλος
Σοφία Νούλα
Απόστολος Λιάπης
Δημήτριος Μυλωνέρος

.

Δ.Ε. Δίου
Αθανάσιος Καλαϊτζής
Κωνσταντίνος Σαμαράς
Βασιλική Κουρινιώτη
Νικόλαος Λαμπονίκος
Κωνσταντίνος Δημόπουλος
Ιωάννης Πούλιος
Μαρία Τσιμήτρη-Λιόλιου
Πέτρος Κιάφας
Διονύσιος Φόλιος
Κωνσταντίνος Δημητριάδης

.

Δ.Ε. Λιτοχώρου
Κωνσταντίνος Κουριάτης
Δημήτριος Πατσιαρίκας
Σοφία Ζουρζούρα
Ουρανία Κατσαμάκα
Ολυμπία Δαδούλη
Αστέριος Φαρμάκης
Απόστολος Ντινάκης
Αικατερίνη Κουρίτα

.