Ανακοίνωση για το τέλος παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών

Προς τους επιτηδευματίες του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Αξιότιμοι κύριοι,

εκδίδουμε την παρούσα ανακοίνωση προκειμένου να ενημερωθούν οι υπόχρεοι επιτηδευματίες για την υποχρέωση τους να υποβάλλουν στον Δήμο Δίου Ολύμπου τις προβλεπόμενες Δηλώσεις, συνοδευόμενες από ανάλυση επιτηδεύματος taxisnet, αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και αναλυτικά ισοζύγια (όπου απαιτείται) με καταληκτικές ημερομηνίες αυτές που ισχύουν και για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. ανά κατηγορία βιβλίων.

Eπιπλέον παρακαλούμε όλες τις συναρμόδιες ενώσεις, ομοσπονδίες, επιμελητήριο κλπ να ενημερώνουν τα μέλη τους για την ανωτέρω υποχρέωση καθώς μερίδα υπόχρεων την αγνοεί.

Διαδικασία που θα ακολουθείται:

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας παρακαλούνται όλοι οι υπόχρεοι επιτηδευματίες  (προς αποφυγή ταλαιπωρίας και απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής των Τελών),  να αποστέλλουν μέσω των λογιστών τους την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα κάθε φορά δικαιολογητικά (Περιοδική Φ.Π.Α., ισοζύγιο κλπ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ήτοι apostolist@dion-olympos.gr. Μετά τον υπολογισμό των τελών θα ειδοποιείται  ο υπόχρεος ώστε να εξοφλήσει την οφειλή του είτε μέσω web banking, είτε προσερχόμενος στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα εξής τηλέφωνα: Υπάλληλος 2352350151, Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας: 2352350118.

Θερμή παράκληση να μην κατατίθενται ποσά στον λογαριασμό του Δήμου χωρίς την προηγούμενη συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία, καθώς δημιουργούνται προβλήματα λογιστικής απεικόνισης τόσο για την Υπηρεσία όσο και για τους υπόχρεους.

Τέλος, παρακαλούνται οι υπόχρεοι σε συνεργασία με τους λογιστές να αποστέλλουν το συντομότερο δυνατό τα σχετικά δικαιολογητικά και να αποφεύγεται για πρακτικούς λόγους η υποβολή τους τις τελευταίες ημέρες προθεσμίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Τοπ. Οικ/κής Ανάπτυξης
Δήμου Δίου-Ολύμπου

.
.