Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Εντεταλμένη Σύμβουλος Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού
Βασιλική Κουρινιώτη, 6985942850

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας & Εθιμοτυπίας
Νικόλαος Λαμπονίκος, 6942404087

Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Απασχόλησης & Καινοτομίας
Ουρανία Κατσαμάκα, 6977097163

.
.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων εδώ