Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Εντεταλμένη Σύμβουλος Πρόνοιας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Απασχόλησης
Βασιλική Κουρινιώτη

Εντεταλμένος Σύμβουλος, Πολιτισμού, Εθιμοτυπίας και Αθλητισμού
Νικόλαος Λαμπονίκος

Εντεταλμένος Σύμβουλος, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Απόστολος Ντινάκης

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων εδώ

.
.