Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας
Σοφία Ζουρζούρα

Εντεταλμένη Σύμβουλος Πρόνοιας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Απασχόλησης
Βασιλική Κουρινιώτη

Εντεταλμένος Σύμβουλος, Πολιτισμού και Εθιμοτυπίας
Νικόλαος Λαμπονίκος

Εντεταλμένος Σύμβουλος, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Απόστολος Ντινάκης

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων εδώ

.
.