Δημοτικός φωτισμός

.
Για ζητήματα που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών περιοχών παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 2352 350 160.