Καθαριότητα

.
Διαβάστε αναλυτικά τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου εδώ

Για ζητήματα καθαριότητας (πρόγραμμα, προβλήματα αποκομιδής, κλπ) παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 2352061445 ή 2352 350 160.

.