Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η “Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών” αποτελεί το εργαλείο όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή και τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών με ένα κλικ εδώ.

Αίτηση για Πιστοποίηση Επιγραμμικού Συστήματος Διοργανωτή (νέο έντυπο)
Ανοικτές Πρωτοβουλίες
Οδηγός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών
Ξεκινήστε μια Πρωτοβουλία

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διεύθυνση Εκλογών και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ταχυδρ. διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2, 10563 Αθήνα
Τηλέφωνα: (0030) 213 136 1183, 213 136 1136
E-mail: jparaskevas@ypes.gr / k.chatzivasiloglou@ypes.gr / p.panagiotopoulos@ypes.gr / mixanorganosi@ypes.gr / te.ekloges@ypes.gr