Μετάδοση Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2020-2021) (15/09/2021)

.
.

Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (25-08-2021)

.

Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (20-07-2021)

.

Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (24-06-2021)

.

Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (26-05-2021)

.

Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (23-04-2021)

.

Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (31-03-2021)

.

Tηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (26/02/2021)

.

Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (29/01/2021)

.

Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (30/12/2020)

.

Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (21/12/2020)

.

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου με τηλεδιάσκεψη (13/11/2020)

.

Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (30/10/2020)

.

Eιδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (16/02/2020)

.

Τηλεδιάσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (28/09/2020)

.

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (17/07/2020).

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου Ολύμπου (19/06/2020).

Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (19/02/2020)

.

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (12/02/2020)

.

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (29/01/2020)

.

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (18/12/2019).

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου (13/11/2019).
.