Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διαρκείας δύο (2) μηνών στον Δήμο Δίου-Ολύμπου (Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρου)

Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-1 (53 kB)245-67ΦΜΩ9Δ-ΞΔΤ (251 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για τη στελέχωση παιδικών σταθμών του Δήμου (ΤΕ Παιδαγωγών πρώιμης ηλικίας, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων)

Συνημμένα αρχεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ (472 kB)ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (31 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ-7 (136 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΠΕ-ΤΕ-2 (140 kB)ΕΙΔΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (97 kB)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΕΛΙΚΗ-6ΦΙΦΩ9Δ-ΧΦΠ (386 kB)

More info

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης” στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Συνημμένα αρχεία 69ΥΒΩ9Δ-ΕΕ9 (247 kB)Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Δίου-Ολύμπου (111 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 10 ατόμων διάρκειας 2 μηνών (ΙΔΟΧ) στην Υπηρεσία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου

Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ- (53 kB)Ανακοίνωση-διμήνων-6Ζ4ΦΩ9Δ-ΧΡΩ (351 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ατόμμων στις ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ΔΕ Οδηγών διάρκειας δύο μηνών

Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (53 kB)6-132-Πρόσληψη-διμήνων-6ΛΦΖΩ9Δ-ΦΞΔ (272 kB)

More info