Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης” στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Συνημμένα αρχεία 69ΥΒΩ9Δ-ΕΕ9 (247 kB)Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Δίου-Ολύμπου (111 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 10 ατόμων διάρκειας 2 μηνών (ΙΔΟΧ) στην Υπηρεσία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου

Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ- (53 kB)Ανακοίνωση-διμήνων-6Ζ4ΦΩ9Δ-ΧΡΩ (351 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ατόμμων στις ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ΔΕ Οδηγών διάρκειας δύο μηνών

Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (53 kB)6-132-Πρόσληψη-διμήνων-6ΛΦΖΩ9Δ-ΦΞΔ (272 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού [ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρου)]

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ-1-1 (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ-1 (50 kB)ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΑΛΙΟΣ-ΝΕΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (44 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (53...

More info

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού (ειδικότητα ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ- (52 kB)Ανακοίνωση-ΨΩ9ΞΩ9Δ-Λ0Ψ (231 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ (472 kB)Ανακοίνωση-για-προθεσμία (34 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ (134 kB)Ανακοίνωση-Διαύγεια-Ψ5ΙΚΩ9Δ-ΟΒ2 (911 kB)

More info