Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού (ειδικότητα ΥΕ Σχολικών Καθαριστριών)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ- (52 kB)Ανακοίνωση-ΨΩ9ΞΩ9Δ-Λ0Ψ (231 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ (472 kB)Ανακοίνωση-για-προθεσμία (34 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ (134 kB)Ανακοίνωση-Διαύγεια-Ψ5ΙΚΩ9Δ-ΟΒ2 (911 kB)

More info

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Τμήμα Καθαριότητας)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία Ανακοίνωση-για-προθεσμία (34 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ (472 kB)Ανακοίνωση-Διαύγεια-Ψ5ΙΚΩ9Δ-ΟΒ2 (911 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ (134 kB)

More info

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού διάρκειας (2) δύο μηνών

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπισηκατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας τουΔήμου. Συνημμένα αρχεία...

More info

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία Ανακοίνωση-για-προθεσμία-31-08-2022-09-09-2022 (333 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ (472 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ (134 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΠΕ-ΤΕ (137...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (52 kB)Ανακοίνωση-ΡΖ9ΑΩ9Δ-51Η (230 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΑΛΙΟΣ-ΝΕΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (44 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (52 kB)9Ρ4ΘΩ9Δ-ΛΒΙ (125 kB)

More info

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού (ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου & ΥΕ Εργατών καθαριότητας)

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ . ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ-2 (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-3 (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου-2 (52...

More info

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού (ειδικότητα: Εργάτες Πυροπροστασίας)

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-2 (50 kB)Υπεύθυνη-δήλωση-ότι-δεν-για-κώλυμα-απασχόλησης (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ (51 kB)ανακοίνωση-τρείς-μήνες-πυρασφάλεια-Ω814Ω9Δ-ΧΝΗ-1 (145 kB)

More info

Ανακοίνωση προσλήψεων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λιτοχώρου και το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Ειδικότητα: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Ειδικότητα: ΥΕ Συνοδοί Απορριματοφόρου Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων . Συνημμένα αρχεία ΑΙΤΗΣΗ ΔE Χειριστών μηχανημάτων (52 kB)ΑΙΤΗΣΗ-TE-Βρεοφονηπιοκόμων (51...

More info

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (180 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (411 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (483 kB)Ανακοίνωση-ΨΨ8ΓΩ9Δ-Λ91 (231 kB)

More info