Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 990στ, στη θέση “ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ” (Σχολικό) της ΤΚ Κονταριώτισσας στην ΔΕ Δίου για πολυετή δενδρώδη καλλιέργεια)

Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛ-75ΜΧΩ9Δ-5ΧΦ (167 kB)ΑΝΑΛ-ΨΚΓΓΩ9Δ-ΔΤΣ (338 kB)

More info

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΟΥ

Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-1 (46 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-1 (248 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-1 (72 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-1 (53 kB)ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-1 (56 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ (929...

More info