Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 (254 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ (90 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης “Έργο ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΜΕΛΕΤΗ-ALL_signed (4 MB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed-3 (632 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ-3 (679 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed-1 (212 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης “Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στο Σταθμό Πλαταμώνα”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ (667 kB)ΜΕΛΕΤΗ-all_signed2 (2 MB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed (211 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed-1 (622 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης “Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΜΕΛΕΤΗ-ALL-_signed (3 MB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ (677 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ__signed (212 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed (630 kB)

More info

Προκύρηξη για “χορήγηση αδειών και απόδοσης θέσεων επαγγελματιών πωλητών για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο” (η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνεται στο παράρτημα)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο: Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΣΤΑΣΙΜΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ-2023 (45 kB)

More info

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΤΩΝ (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ)»

Συνημμένα αρχεία Μελέτη-ναυαγοσωστών (236 kB)Προκήρυξη_signed-1 (162 kB)Διακήρυξη_signed-1 (586 kB)

More info

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία Μελέτη (613 kB)Διακήρυξη_signed (798 kB)Προκήρυξη_signed (162 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού [ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρου)]

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ-1-1 (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ-1 (50 kB)ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΑΛΙΟΣ-ΝΕΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (44 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (53...

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση γηπέδου ΤΚ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (140 kB)04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (91 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_Signed (111 kB)

More info