Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ-ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ-6ΒΩΦΩ9Δ-Φ92 (214 kB)Περιληπτική-Διακήρυξη-Φωτοβολταϊκά-Τοπόλιανη-ΩΖΤΦΩ9Δ-ΗΙ9 (101 kB)

More info

Προκήρυξη: Χορήγηση αδειών και απόδοσης θέσεων επαγγελματιών πωλητών για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο στο Δήμο Δίου-Ολύμπου (άρθρ.13,16,50 Ν.4849/2021)

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο: . Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΣΤΑΣΙΜΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ-2022-ΟΡΘΟ (776 kB)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΣΤΑΣΙΜΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ-2022 (146 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΑΛΙΟΣ-ΝΕΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (44 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (52 kB)9Ρ4ΘΩ9Δ-ΛΒΙ (125 kB)

More info

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού (ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου & ΥΕ Εργατών καθαριότητας)

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ . ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ-2 (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-3 (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου-2 (52...

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-3 (17 kB)02Α-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (150 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_Signed (130 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία “Συντήρηση μαρμάρων στο Ηρώο στην ΔΚ Λιτοχώρου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-2 (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ (411 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΜΗΤΡΩΟ-1 (91 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία “Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (113 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ (94 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο: . Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (114 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία “Κατάρτιση σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στον Δήμο Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΗΤΡΩΟ (91 kB)02 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_signed (252 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (17 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, εντός του Ο.Τ.21 της Κοινότητας Ν. Εφέσου, με σκοπό την λειτουργία αναψυκτηρίου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-Ν.-ΕΦΕΣΟΥ-6ΘΡΕΩ9Δ-ΙΑΒ (105 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-Ν.-ΕΦΕΣΟΥ-ΨΠ8ΠΩ9Δ-ΦΡ7 (220 kB)

More info