Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-3 (17 kB)02Α-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (150 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_Signed (130 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία “Συντήρηση μαρμάρων στο Ηρώο στην ΔΚ Λιτοχώρου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-2 (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ (411 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΜΗΤΡΩΟ-1 (91 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία “Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (113 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ (94 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο: . Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (114 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία “Κατάρτιση σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στον Δήμο Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΗΤΡΩΟ (91 kB)02 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_signed (252 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (17 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, εντός του Ο.Τ.21 της Κοινότητας Ν. Εφέσου, με σκοπό την λειτουργία αναψυκτηρίου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-Ν.-ΕΦΕΣΟΥ-6ΘΡΕΩ9Δ-ΙΑΒ (105 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-Ν.-ΕΦΕΣΟΥ-ΨΠ8ΠΩ9Δ-ΦΡ7 (220 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον 1ο όροφο του κτιρίου της πρώην Κοινότητας Πλαταμώνα

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΓΡΑΦΕΙΟ-ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ-66ΣΑΩ9Δ-ΖΥΡ (103 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΓΡΑΦΕΙΟ-ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ-Ψ6Τ8Ω9Δ-Ψ84 (224 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και καντινών

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΘΜΑ-Ψ3ΖΒΩ9Δ-42Υ (218 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΘΜΑ-928ΜΩ9Δ-4ΝΥ (117 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση της υπηρεσίας “Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο: Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (110 kB)

More info

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για “Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία espd-request-v2_signed-1 (146 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚ.-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-2 (27 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (102 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (167 kB)ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (18 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (514 kB)

More info