Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2023 (επαναληπτικός για τα τμήματα 9, 10, 23 και 29 της υπ’ αρ. 38/2022 μελέτης)

Συνημμένα αρχεία espd-request-v2-1_signed (145 kB)596-6ΦΩΦΩ9Δ-ΣΒΙ-signed (1002 kB)595-6ΣΤΝΩ9Δ-ΛΩΓ-signed (290 kB)580-9ΖΙ0Ω9Δ-Γ9Δ-signed (324 kB)214-ΨΝ1ΔΩ9Δ-2ΦΗ-signed-απόφαση-ΟΕ-214-2023 (2 MB)65-661ΣΩ9Δ-3ΩΞ-signed-απόφαση-ΟΕ-65-2023 (1024...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ατόμμων στις ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ΔΕ Οδηγών διάρκειας δύο μηνών

Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (53 kB)6-132-Πρόσληψη-διμήνων-6ΛΦΖΩ9Δ-ΦΞΔ (272 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες επιστημονικές τοπογραφικής αποτύπωσης στη Δ.Ε. Δίου 2023

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (71 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ-1 (93 kB)

More info

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την “βελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω εξυγίανσης οδοφωτισμού και τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων στην υπ’ αρ. Κ11 Δημοτικής Οδού (Λιτόχωρο – Πλάκα Λιτοχώρου)”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΩΣ-ΠΡΟΣ-ΛΟΓΟΤΥΠΟ-9Ρ9ΦΩ9Δ-ΗΙΗ (388 kB)10-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (46 kB)9-espd-request-v2-1_signed (152 kB)8-139-9ΒΩ8Ω9Δ-ΟΛΚ-signed (2...

More info

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξη «Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Δίου – Ολύμπου, θα διεξαχθεί με ανοιχτό διαγωνισμό Δημοπρασία...

More info