Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης στη Κοινότητα Ν. Πόρων για τοποθέτηση διαφόρων ειδών άθλησης (σπορ) και ψυχαγωγίας µη µόνιµης εγκατάστασης

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-9Ρ5ΝΩ9Δ-ΨΔΣ (200 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΩΖΟΦΩ9Δ-Φ7Σ (105 kB)

More info

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο “Δράσεις απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δίου-Ολύμπου (Φιλόδημος ΙΙ)” (Προμήθεια αθλητικού & αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”)

Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (112 kB)ΤΕΥΔ (233 kB)198-685ΗΩ9Δ-9ΜΕ_signed (949 kB)197-9ΥΙΚΩ9Δ-Λ2Μ_signed (377 kB)ΜΕΛΕΤΗ-signed (748 kB)ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΥΡΗΞΗ_signed (199 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed (2 MB)

More info

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Δείτε παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 11.Διακήρυξη_Καρίτσα_ΤΕΛΙΚΟ_signed (1015 kB)15-έγχρωμο_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΚΑΡΙΤΣΑ_signed-3 (260 kB)15-έγχρωμο_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΚΑΡΙΤΣΑ_signed-2 (260...

More info

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Δείτε παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 10.Διακήρυξη_Έφεσος_ΤΕΛΙΚΟ_signed-1 (2 MB)10.Διακήρυξη_Έφεσος_ΤΕΛΙΚΟ_signed (2 MB)15-έγχρωμο_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_ΝΕΑΣ_ΕΦΕΣΟΥ_signed-1 (394 kB)17-Χρονοδιάγραμμα-Εφεσος_signed (94...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 38/2020 Μελέτης)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 38/2020 Μελέτης) .. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-3 (118 kB)ΤΕΥΔ-3 (159 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-2 (183...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 39/2020 Μελέτης)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 39/2020 Μελέτης) .. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-2 (118 kB)ΤΕΥΔ-2 (159 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-1 (183...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 37/2020 Μελέτης)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 37/2020 Μελέτης) .. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-1 (118 kB)ΤΕΥΔ-1 (159 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (106...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου» .. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (102 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (168 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚ.-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (205 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (387 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων – συσκευαστήριο – μεταποιητήριο φρούτων και λαχανικών

Διαβάστε παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα. .. Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΨΥΓΕΙΑ-6ΧΛΞΩ9Δ-Ν2Φ-1 (204 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΨΥΓΕΙΑ-99ΥΖΩ9Δ-Η5Ν-1 (106 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών

Διαβάστε παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα. .. Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΟΑ-2021-67ΞΧΩ9Δ-ΡΔ4-1 (206 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΟΑ-2021-ΩΖΗ6Ω9Δ-8ΦΥ-1 (119 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Διαβάστε παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα. .. Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΘΜΑ-2021-62Φ9Ω9Δ-7Ι0-1 (210 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΘΜΑ-2021-61ΑΩΩ9Δ-ΘΙΑ-1 (115 kB)

More info

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»

Συνημμένα θα βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα. Συνημμένα αρχεία Μελέτη (157 kB)Διακήρυξη (427 kB)Προκήρυξη (68 kB)

More info

Διακήρυξη διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου»

Συνημμένα θα βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα. Συνημμένα αρχεία Τεχνική-μόνο_signed (247 kB)Τεύχος-τεχνικών-προδιαγραφών-ΣΒΑΚ_signed (539 kB)ΤΕΥΔ-ΣΒΑΚ_signed (570 kB)ΤΕΥΔ-ΣΒΑΚ (89 kB)Συγγραφή-υποχρεώσεων-ΣΒΑΚ_signed (262...

More info

Προκήρυξη κατασκευής νέας χωμάτινης δεξαμενής στη θέση Ξηροκάμπι Βροντούς Δήμου Δίου-Ολύμπου

  Κατασκευή νέας χωμάτινης δεξαμενής στη θέση Ξηροκάμπι Βροντούς Δήμου Δίου-Ολύμπου Περιληπτική: Ταμιευτήρας 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣH 02α. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 02β. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 2 02γ. Υδαυλικοί Υπολογισμοί 03...

More info