Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 39/2020 Μελέτης)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 39/2020 Μελέτης) .. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-2 (118 kB)ΤΕΥΔ-2 (159 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-1 (183...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 37/2020 Μελέτης)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2021» (Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της 37/2020 Μελέτης) .. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-1 (118 kB)ΤΕΥΔ-1 (159 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (106...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου» .. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (102 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (168 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚ.-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (205 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (387 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων – συσκευαστήριο – μεταποιητήριο φρούτων και λαχανικών

Διαβάστε παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα. .. Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΨΥΓΕΙΑ-6ΧΛΞΩ9Δ-Ν2Φ-1 (204 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΨΥΓΕΙΑ-99ΥΖΩ9Δ-Η5Ν-1 (106 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών

Διαβάστε παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα. .. Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΟΑ-2021-67ΞΧΩ9Δ-ΡΔ4-1 (206 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΟΑ-2021-ΩΖΗ6Ω9Δ-8ΦΥ-1 (119 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Διαβάστε παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα. .. Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΘΜΑ-2021-62Φ9Ω9Δ-7Ι0-1 (210 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΘΜΑ-2021-61ΑΩΩ9Δ-ΘΙΑ-1 (115 kB)

More info

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»

Συνημμένα θα βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα. Συνημμένα αρχεία Μελέτη (157 kB)Διακήρυξη (427 kB)Προκήρυξη (68 kB)

More info

Διακήρυξη διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου»

Συνημμένα θα βρείτε όλα τα σχετικά έγγραφα. Συνημμένα αρχεία Τεχνική-μόνο_signed (247 kB)Τεύχος-τεχνικών-προδιαγραφών-ΣΒΑΚ_signed (539 kB)ΤΕΥΔ-ΣΒΑΚ_signed (570 kB)ΤΕΥΔ-ΣΒΑΚ (89 kB)Συγγραφή-υποχρεώσεων-ΣΒΑΚ_signed (262...

More info

Προκήρυξη κατασκευής νέας χωμάτινης δεξαμενής στη θέση Ξηροκάμπι Βροντούς Δήμου Δίου-Ολύμπου

  Κατασκευή νέας χωμάτινης δεξαμενής στη θέση Ξηροκάμπι Βροντούς Δήμου Δίου-Ολύμπου Περιληπτική: Ταμιευτήρας 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣH 02α. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 02β. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 2 02γ. Υδαυλικοί Υπολογισμοί 03...

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης δεξαμενής του Διυλιστηρίου Κοινότητας Βροντούς”

  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης δεξαμενής του Διυλιστηρίου Κοινότητας Βροντούς” ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  αποθηκεύστε τα...

More info

Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού λυμάτων Δ.Ε. Δίου

  Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού λυμάτων Δ.Ε. Δίου ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (για να ανοίξετε το αρχείο, δεξί κλικ στον σύνδεσμο και...

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την αντικατάσταση των στοιχείων αμιάντου στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Παντελεήμονα

  Διακήρυξη δημοπρασίας για την αντικατάσταση των στοιχείων αμιάντου στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Παντελεήμονα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ...

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Λιτοχώρου

  Διακήρυξη δημοπρασίας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Λιτοχώρου ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών – υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου»

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών – υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ    

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2021”

  Συνοπτικός Διαγωνισμός: “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2021” ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf...

More info