Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Διαμόρφωση εισόδου Λιτοχώρου στην περιοχή Αγίας Μαρίνας της ΔΕ Λιτοχώρου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .> Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-4 (55 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-2 (84 kB)02-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 (99 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις “Εργασίες διαμόρφωσης οδών στην ΤΚ Νέας Εφέσσου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-5 (91 kB)04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-5 (56 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ-2 (91 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία “Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων γεωτρήσεων στη ΔΕ Δίου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-3 (56 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ-1 (89 kB)02-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (178 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση κτιρίων Δ.Ε. Λιτοχώρου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-2 (64 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-4 (208 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ (91 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (65 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-3 (143 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-1 (86 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολης προσφορών για εργασίες διευθέτησης ομβρίων στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (77 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-2 (180 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (85 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την “παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες των επεκτάσεων των ΔΕ Λιτοχώρου και ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 (106 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-2 (17 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_υπογεγραμμένο-1 (101 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την “Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού στην περιοχή Καναπίτσα του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΜΕΛΕΤΗ_ALL_signed (2 MB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Καναπίτσα_signed (224 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Καναπίτσα_signed (2 MB)

More info

Διακήρυξη: Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία espd-request-v2_signed (102 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (140 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (147 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3 MB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-μουσειο (5 MB)

More info

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΕ Δίου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 4_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed (338 kB)3.-Μελέτη-Τεχνικές-Προδιαγραφές_signed (425 kB)2.-ΕΣΥ_signed (418 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_signed (171 kB)

More info