Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 (ΑΠΟ 1-7-2020 ΜΕΧΡΙ 31-12-2020) και 2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2022)

17 ViewsΟ Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 (απο 1-7-2020 μεχρι...

More info

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

109 ViewsΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις του άρθρο 77 του ν. 3852/2010(87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και...

More info

Αναβάθμηση Διυλιστήριο Λιτοχώρου

151 ViewsΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου διακηρύσσει ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο <<Αναβάθμιση Διυλιστήριο Λιτοχώρου>>. Η εν λόγω σύμβαση θα ανατεθεί...

More info

Προμήθεια Μηχανημάτων και Εξοπλισμού για τον Δήμο Δίου – Ολύμπου

229 ViewsΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΛΙΤΟΧΩΡΟ 18-12-2019 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 22557 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200...

More info

Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου – Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020

173 ViewsΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΛΙΤΟΧΩΡΟ 12-12-2019 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 22129 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200...

More info

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

196 ViewsΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης...

More info

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τα έτη 2020, 2021 και 2022

131 ViewsΠρομήθεια ελαιολιπαντικών  για τον Δήμο Δίου Ολύμπου για τα έτη 2020, 2021 και 2022 Είδος Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Δίου – Ολύμπου  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) Κύρια δραστηριότητα Α.Α. Η...

More info

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Δ.Ε. Λιτοχώρου»

135 ViewsΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Δ.Ε. Λιτοχώρου» Ο Δήμος ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ διακηρύττει, τη με «ανοιχτή διαδικασία»...

More info

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δ.Δίου – Ολύμπου και των Νομικών του προσώπων έτος 2020

176 ViewsΠρομήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου – Ολύμπου και των Νομικών του προσώπων ( Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση), για το...

More info

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – χαρτιού, εντύπων έτους 2020

148 ViewsΠρομήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – χαρτιού, εντύπων,  αφισών,χαρτών, προσκλήσεων και αναλώσιμων υλικών ( τόνερ, μελάνια κ.λ.π ) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π του Δήμου...

More info

Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων – μικροεργαλείων, συρματοκιβωτίων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών

111 ViewsΠρομήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων – μικροεργαλείων, συρματοκιβωτίων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών για τον Δ.Δίου-Ολύμπου έτους 2020 Δείτε τα συνημμένα αρχεία ΖΙΡ   Attachments Oikod_DIOY (241...

More info