Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο δημοτικό σχολείο Νέου Παντελεήμονα”

Συνημμένα αρχεία ΜΕΛΕΤΗ all signed (3 MB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (199 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ (2 MB)

More info

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη “μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2024”

Συνημμένα αρχεία 8 espd-request-v2_signed (99 kB)7 333-9ΦΨ8Ω9Δ-ΒΗ5 signed (2 MB)6 332-ΨΙΒ3Ω9Δ-Ψ5Β signed (354 kB)5 309-6ΕΑΕΩ9Δ-Ο0Δ signed (735 kB)4 προκηρυξη στην εε_signed (711 kB)3 ΜΕΛΕΤΗ signed (2 MB)2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΡΗΞΗ_signed (272 kB)1...

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης στη θέση «ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ» Λιτοχώρου, με σκοπό την ίδρυση – ανέγερση και λειτουργία πολυτελούς κάμπινγκ

Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (200 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ (119 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 10 ατόμων διάρκειας 2 μηνών (ΙΔΟΧ) στην Υπηρεσία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου

Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ- (53 kB)Ανακοίνωση-διμήνων-6Ζ4ΦΩ9Δ-ΧΡΩ (351 kB)

More info