Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ατόμμων στις ειδικότητες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και ΔΕ Οδηγών διάρκειας δύο μηνών

Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (53 kB)6-132-Πρόσληψη-διμήνων-6ΛΦΖΩ9Δ-ΦΞΔ (272 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες επιστημονικές τοπογραφικής αποτύπωσης στη Δ.Ε. Δίου 2023

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (71 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ-1 (93 kB)

More info

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την “βελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω εξυγίανσης οδοφωτισμού και τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων στην υπ’ αρ. Κ11 Δημοτικής Οδού (Λιτόχωρο – Πλάκα Λιτοχώρου)”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΩΣ-ΠΡΟΣ-ΛΟΓΟΤΥΠΟ-9Ρ9ΦΩ9Δ-ΗΙΗ (388 kB)10-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (46 kB)9-espd-request-v2-1_signed (152 kB)8-139-9ΒΩ8Ω9Δ-ΟΛΚ-signed (2...

More info

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξη «Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος του Δήμου Δίου-Ολύμπου»

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Δίου – Ολύμπου, θα διεξαχθεί με ανοιχτό διαγωνισμό Δημοπρασία...

More info

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την “προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για το έτος 2023”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία espd-request-v2-1 (128 kB)espd-request-v2-1 (55 kB)espd-request-v2-signed (149 kB)104-673ΘΩ9Δ-Κ7Ξ-signed (626 kB)103-9Ξ21Ω9Δ-Ο0Η-signed (290 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (55...

More info

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού και αθλητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού πάρκων και δαπέδων για την κατασκευή κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών Νέων Πόρων και Κονταριώτισσας”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία espd-request-v2 (139 kB)espd-request-v2_signed (152 kB)espd-request-v2 (57 kB)102-67ΜΩΩ9Δ-ΖΙ2-1 (2 MB)101-Ψ1ΡΑΩ9Δ-57Ν-1 (293 kB)4_-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (364...

More info

Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος των Σιδηροδρομικών Γραμμών 3 και 4 στο Σταθμό Πλαταμώνα»

Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ (512 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Ανακαίνιση επισκευή γηπέδων του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-3 (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-3 (249 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ-2 (93 kB)

More info