Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία Ανακοίνωση-για-προθεσμία-31-08-2022-09-09-2022 (333 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ (472 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ (134 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΠΕ-ΤΕ (137...

More info

Οριστικοί πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού καθαριστριών/στών σχολικών μονάδων

Συνημμένα αρχεία ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΛΗΡΟΥΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (863 kB)ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΜΕΡΙΚΟΥΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (371 kB)ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (383 kB)

More info

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου – ΥΕ Καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΑΙΤΗΣΗ 2. ΔΡΟΣΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΑΙΤΗΣΗ 3. ΚΕΛΑΙΔΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΑΙΤΗΣΗ 4. ΣΙΒΡΗ ΕΛΕΝΗ...

More info

Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δ.Δίου-Ολύμπου και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2022-2023 Συνημμένα αρχεία ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2,3,4 ΚΑΙ 5 (73 kB)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 6 (65 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (52 kB)Ανακοίνωση-ΡΖ9ΑΩ9Δ-51Η (230 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ-ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ-6ΒΩΦΩ9Δ-Φ92 (214 kB)Περιληπτική-Διακήρυξη-Φωτοβολταϊκά-Τοπόλιανη-ΩΖΤΦΩ9Δ-ΗΙ9 (101 kB)

More info

Προκήρυξη: Χορήγηση αδειών και απόδοσης θέσεων επαγγελματιών πωλητών για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο στο Δήμο Δίου-Ολύμπου (άρθρ.13,16,50 Ν.4849/2021)

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο: . Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΣΤΑΣΙΜΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ-2022-ΟΡΘΟ (776 kB)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΣΤΑΣΙΜΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ-2022 (146 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΑΛΙΟΣ-ΝΕΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (44 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (52 kB)9Ρ4ΘΩ9Δ-ΛΒΙ (125 kB)

More info

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού (ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου & ΥΕ Εργατών καθαριότητας)

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ . ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ-2 (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-3 (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου-2 (52...

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-3 (17 kB)02Α-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (150 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_Signed (130 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία “Συντήρηση μαρμάρων στο Ηρώο στην ΔΚ Λιτοχώρου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-2 (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ (411 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΜΗΤΡΩΟ-1 (91 kB)

More info