Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης” στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Συνημμένα αρχεία 69ΥΒΩ9Δ-ΕΕ9 (247 kB)Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Δίου-Ολύμπου (111 kB)

More info

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου, έτους 2024

Συνημμένα αρχεία 16-espd-request-v2-signed (99 kB)15-ΕΝΤΥΠΟ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ-Ε_4 (51 kB)14-ΕΝΤΥΠΟ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ-Δ_3 (39 kB)13-ΕΝΤΥΠΟ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ-Γ_2 (193 kB)12-ΕΝΤΥΠΟ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ-Β_1 (50...

More info

Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για το έτος 2024

Συνημμένα αρχεία 11-1-espd-request-v2-signed (99 kB)10-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ-5 (54 kB)9-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ-4 (52 kB)8-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ-3 (118 kB)7-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ-2 (190...

More info

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο δημοτικό σχολείο Νέου Παντελεήμονα”

Συνημμένα αρχεία ΜΕΛΕΤΗ all signed (3 MB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (199 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ (2 MB)

More info

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη “μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2024”

Συνημμένα αρχεία 8 espd-request-v2_signed (99 kB)7 333-9ΦΨ8Ω9Δ-ΒΗ5 signed (2 MB)6 332-ΨΙΒ3Ω9Δ-Ψ5Β signed (354 kB)5 309-6ΕΑΕΩ9Δ-Ο0Δ signed (735 kB)4 προκηρυξη στην εε_signed (711 kB)3 ΜΕΛΕΤΗ signed (2 MB)2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΡΗΞΗ_signed (272 kB)1...

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης στη θέση «ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ» Λιτοχώρου, με σκοπό την ίδρυση – ανέγερση και λειτουργία πολυτελούς κάμπινγκ

Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (200 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ (119 kB)

More info