Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, εντός του Ο.Τ.21 της Κοινότητας Ν. Εφέσου, με σκοπό την λειτουργία αναψυκτηρίου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-Ν.-ΕΦΕΣΟΥ-6ΘΡΕΩ9Δ-ΙΑΒ (105 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-Ν.-ΕΦΕΣΟΥ-ΨΠ8ΠΩ9Δ-ΦΡ7 (220 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον 1ο όροφο του κτιρίου της πρώην Κοινότητας Πλαταμώνα

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΓΡΑΦΕΙΟ-ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ-66ΣΑΩ9Δ-ΖΥΡ (103 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΓΡΑΦΕΙΟ-ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ-Ψ6Τ8Ω9Δ-Ψ84 (224 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και καντινών

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΘΜΑ-Ψ3ΖΒΩ9Δ-42Υ (218 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΘΜΑ-928ΜΩ9Δ-4ΝΥ (117 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση της υπηρεσίας “Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο έγγραφο: Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (110 kB)

More info

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για “Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία espd-request-v2_signed-1 (146 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚ.-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-2 (27 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (102 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (167 kB)ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (18 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (514 kB)

More info

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για “Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα , Συνημμένα αρχεία espd-request-v2-1_signed (140 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (58 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (58 kB)113-6ΡΓΔΩ9Δ-Τ9Ζ_signed (340 kB)114-90ΞΣΩ9Δ-4ΝΠ_signed (3 MB)112-ΨΙΟΗΩ9Δ-11Β_signed (372...

More info

Διακήρυξη για την “Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης – ύδρευσης – αποχέτευσης και ηλεκτομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (2 MB)espd-request-v2_signed (140 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (464 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (294 kB)116-Ψ9ΠΜΩ9Δ-ΦΧΨ_signed (2 MB)115-6ΙΠ2Ω9Δ-ΒΑΚ_signed (344 kB)ΜΕΛΕΤΗ-signed (2...

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία “Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-5 (16 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-8 (112 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-4 (80 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επιστημονικές εργασίες μεθοδολογικής προσέγγισης και οικονομοτεχνική περιβαλλοντολογική αξιολόγηση πλημμυρικών φαινομένων σε τεχνικά έργα στον Δήμο

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-4 (16 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-7 (230 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-1-1 (86 kB)

More info

Περίληψη διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα΄: .. Συνημμένα αρχεία Μελέτη (296 kB)Προκήρυξη (170 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (20.815,78 τμ) στο Λιτόχωρο για πολυετή καλλιέργεια

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-αρ.213τμχ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΨΛ4ΓΩ9Δ-ΕΩ1 (98 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-αρ.-213τμχ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΨΚ77Ω9Δ-ΤΧ5 (192 kB)

More info