Διακήρυξη: Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διαδραστικής ψηφιακής έκθεσης

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία espd-request-v2_signed (102 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (140 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (147 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3 MB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-μουσειο (5 MB)

More info

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΕ Δίου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 4_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed (338 kB)3.-Μελέτη-Τεχνικές-Προδιαγραφές_signed (425 kB)2.-ΕΣΥ_signed (418 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_signed (171 kB)

More info

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στον Δήμο Δίου-Ολύμπου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηναία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, λήγει την Δευτέρα 11/10/2021. Διαβάστε περισσότερες...

More info

Διακήρυξη για την προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 05 Οικονομική Προσφορά (150 kB)04 ΕΕΕΣ – ΤΕΥΔ (51 kB)03 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής – 267-6ΩΗΟΩ9Δ-2ΩΟ_signed (307 kB)02 Μελέτη (597 kB)01 Διακήρυξη (2 MB)

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2022»

.. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (91 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (58 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (212 kB)Ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (54 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου για το έτος 2022»

.. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (76 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (56 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (161 kB)Ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (54 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ ΛΙΤΟΧΩΡΟ (423 kB)

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2022»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΝ (89 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΝ (61 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΟΝ (212 kB)Ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων ΔΙΟΝ (54 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ ΔΙΟΝ (433...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2022»

.. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (139 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΔΙΟΥ (180 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (1) (190 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΥ (512 kB)

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2022»

.. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (140 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Λιτοχωρο (176 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (193 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ (514 kB)

More info