Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στον Δήμο Δίου-Ολύμπου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηναία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, λήγει την Δευτέρα 11/10/2021. Διαβάστε περισσότερες...

More info

Διακήρυξη για την προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 05 Οικονομική Προσφορά (150 kB)04 ΕΕΕΣ – ΤΕΥΔ (51 kB)03 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής – 267-6ΩΗΟΩ9Δ-2ΩΟ_signed (307 kB)02 Μελέτη (597 kB)01 Διακήρυξη (2 MB)

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2022»

.. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (91 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (58 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (212 kB)Ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (54 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου για το έτος 2022»

.. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (76 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (56 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (161 kB)Ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (54 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ ΛΙΤΟΧΩΡΟ (423 kB)

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2022»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΝ (89 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΝ (61 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΟΝ (212 kB)Ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων ΔΙΟΝ (54 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ ΔΙΟΝ (433...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2022»

.. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (139 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΔΙΟΥ (180 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (1) (190 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΥ (512 kB)

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2022»

.. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (140 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Λιτοχωρο (176 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (193 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ (514 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης στη Κοινότητα Ν. Πόρων για τοποθέτηση διαφόρων ειδών άθλησης (σπορ) και ψυχαγωγίας µη µόνιµης εγκατάστασης

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-9Ρ5ΝΩ9Δ-ΨΔΣ (200 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΩΖΟΦΩ9Δ-Φ7Σ (105 kB)

More info

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με τίτλο “Δράσεις απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δίου-Ολύμπου (Φιλόδημος ΙΙ)” (Προμήθεια αθλητικού & αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”)

Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (112 kB)ΤΕΥΔ (233 kB)198-685ΗΩ9Δ-9ΜΕ_signed (949 kB)197-9ΥΙΚΩ9Δ-Λ2Μ_signed (377 kB)ΜΕΛΕΤΗ-signed (748 kB)ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΥΡΗΞΗ_signed (199 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed (2 MB)

More info

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Δείτε παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 11.Διακήρυξη_Καρίτσα_ΤΕΛΙΚΟ_signed (1015 kB)15-έγχρωμο_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΚΑΡΙΤΣΑ_signed-3 (260 kB)15-έγχρωμο_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΚΑΡΙΤΣΑ_signed-2 (260...

More info

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Δείτε παρακάτω όλα τα σχετικά έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 10.Διακήρυξη_Έφεσος_ΤΕΛΙΚΟ_signed-1 (2 MB)10.Διακήρυξη_Έφεσος_ΤΕΛΙΚΟ_signed (2 MB)15-έγχρωμο_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_ΝΕΑΣ_ΕΦΕΣΟΥ_signed-1 (394 kB)17-Χρονοδιάγραμμα-Εφεσος_signed (94...

More info