Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019

Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2019 Συνημμένα αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (610 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (40 kB)ΤΕΥΔ (230 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (177 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ (41 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (43...

More info

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΥ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Συνημμένα αρχεία Τ.Ε.Υ.Δ (199 kB)Προκήρυξη-Περίληψη-Ασιων-Δίου1 (193 kB)3_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (144 kB)3.-Μελέτη-Τεχνικές-Προδιαγραφές (185 kB)2.-ΕΣΥ (231 kB)1.-Διακήρυξη-ΑΝΤΛΙΟΣΤΆΣΙΑ-ΔΙΟΥ3 (501 kB)

More info

Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 990στ, στη θέση “ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ” (Σχολικό) της ΤΚ Κονταριώτισσας στην ΔΕ Δίου για πολυετή δενδρώδη καλλιέργεια)

Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛ-75ΜΧΩ9Δ-5ΧΦ (167 kB)ΑΝΑΛ-ΨΚΓΓΩ9Δ-ΔΤΣ (338 kB)

More info

Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 990ζ, στη θέση “ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ” (Σχολικό) της ΤΚ Κονταριώτισσας στην ΔΕ Δίου για πολυετή δενδρώδη καλλιέργεια

Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛ-6Δ4ΞΩ9Δ-7ΣΑ (166 kB)ΑΝΑΛ-6ΤΞΟΩ9Δ-ΟΚΠ (327 kB)

More info

Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με αριθμ. τεμ. 990, εμβαδού 24.500,00 τ.μ., στη θέση “ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ” Κονταριώτισσας για κατασκευή εγκαταστάσεων ψυγείων και διαλογητηρίων φρούτων

Συνημμένα αρχεία -9-0~1 (166 kB)-639-6~1 (252 kB)

More info

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΟΥ

Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-1 (46 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-1 (248 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-1 (72 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-1 (53 kB)ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-1 (56 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ (929...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμηθεια Ανταλλακτικων για την συντηρηση και επισκευη των οχηματων και μηχανηματων του Δημου Διου – Ολυμπου για το ετος 2019»

Συνημμένα αρχεία ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ-2019 (661 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-12 (617 kB)TEYD-ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ (232 kB)

More info