Διακήρυξη για την προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα:

.
.