Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (θέση Μουτσάλα) Κοινότητας Δίου για καλλιέργεια

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα:

.
.