Ανακοίνωση πρόσληψης 10 ατόμων διάρκειας 2 μηνών (ΙΔΟΧ) στην Υπηρεσία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου

Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ- (53 kB)Ανακοίνωση-διμήνων-6Ζ4ΦΩ9Δ-ΧΡΩ (351 kB)

More info

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Δίου-Ολύμπου”

Συνημμένα αρχεία 00α-ΜΕΛΕΤΗ_signed (18 MB)00-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-signed (3 MB)07-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (60 kB)06-espd-request-v2 (56 kB)05-espd-request-v2-signed (103 kB)04-250-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝ_68Κ1Ω9Δ-2ΥΜ-1-signed (6...

More info

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2023 (επαναληπτικός για τα τμήματα 9, 10, 23 και 29 της υπ’ αρ. 38/2022 μελέτης)

Συνημμένα αρχεία espd-request-v2-1_signed (145 kB)596-6ΦΩΦΩ9Δ-ΣΒΙ-signed (1002 kB)595-6ΣΤΝΩ9Δ-ΛΩΓ-signed (290 kB)580-9ΖΙ0Ω9Δ-Γ9Δ-signed (324 kB)214-ΨΝ1ΔΩ9Δ-2ΦΗ-signed-απόφαση-ΟΕ-214-2023 (2 MB)65-661ΣΩ9Δ-3ΩΞ-signed-απόφαση-ΟΕ-65-2023 (1024...

More info