Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών

Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δ.Δίου-Ολύμπου και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2022-2023 Συνημμένα αρχεία ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 1,2,3,4 ΚΑΙ 5 (73 kB)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 6 (65 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (52 kB)Ανακοίνωση-ΡΖ9ΑΩ9Δ-51Η (230 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ-ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ-6ΒΩΦΩ9Δ-Φ92 (214 kB)Περιληπτική-Διακήρυξη-Φωτοβολταϊκά-Τοπόλιανη-ΩΖΤΦΩ9Δ-ΗΙ9 (101 kB)

More info

Προκήρυξη: Χορήγηση αδειών και απόδοσης θέσεων επαγγελματιών πωλητών για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο στο Δήμο Δίου-Ολύμπου (άρθρ.13,16,50 Ν.4849/2021)

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο: . Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΣΤΑΣΙΜΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ-2022-ΟΡΘΟ (776 kB)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΣΤΑΣΙΜΟ-ΕΜΠΟΡΙΟ-2022 (146 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΑΛΙΟΣ-ΝΕΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (44 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (52 kB)9Ρ4ΘΩ9Δ-ΛΒΙ (125 kB)

More info

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού (ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου & ΥΕ Εργατών καθαριότητας)

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ . ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ-2 (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-3 (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου-2 (52...

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-3 (17 kB)02Α-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (150 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_Signed (130 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία “Συντήρηση μαρμάρων στο Ηρώο στην ΔΚ Λιτοχώρου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-2 (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ (411 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΜΗΤΡΩΟ-1 (91 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία “Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (113 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ (94 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο: . Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (114 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία “Κατάρτιση σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στον Δήμο Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΗΤΡΩΟ (91 kB)02 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_signed (252 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (17 kB)

More info