Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για “μισθώσεις μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικού φαινομαίνου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL”

. Συνημμένα αρχεία 01-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΤΑΚΤΑ-120-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ_signed (3 MB)07-141-6ΛΖ9Ω9Δ-ΟΙ6 (946 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-μισθ-ARIEL-2024 (174 kB)espd-request-v2-1 (50 kB)08-espd-request-v2_signed-1 (145 kB)06-140-Ψ3ΥΥΩ9Δ-992 (348...

More info

Προκήρυξη για χορήγηση αδειών και απόδοσης θέσεων επαγγελματιών πωλητών για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

. Συνημμένα αρχεία Αίτηση-Υπεύθυνη-Δήλωση-για-χορήγηση-αδειών-και-απόδοσης-θέσεων-επαγγελματιών-πωλητών-για-υπαίθριο-στάσιμο-εμπόριο (23...

More info

Διακήρυξη προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση καταστροφών πλημμυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL

Συνημμένα αρχεία espd-request-v2 (50 kB)08-espd-request-v2_signed (144 kB)07-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΡΔ-ARIEL-2024 (42 kB)06-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΡΔ-ARIEL-2024 (58 kB)05-139-ΨΔΨΛΩ9Δ-2ΕΛ (948 kB)04-138-6ΗΞΘΩ9Δ-5ΤΜ (345 kB)03-ΜΕΛΕΤΗ-ΑΡΔΕΥΣ-ARIEL_signed...

More info

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης “Κατασκευή οδοποιίας περιμετρικής οδού Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

. Συνημμένα αρχεία 02-ΝΕΑ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ (6 MB)03-PERIM_2024_EGSA_TROP_ver3_ODO (5 MB)06-Diatomes_D2-3-4-5 (336 kB)08-MHKO_ALL_ver1 (202 kB)07-Epiklis_All_ver1 (167 kB)05-Diatomes_D1 (264 kB)04-TYPIKH_DIATOMH_ver4 (157 kB)01-ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για τη στελέχωση παιδικών σταθμών του Δήμου (ΤΕ Παιδαγωγών πρώιμης ηλικίας, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων)

Συνημμένα αρχεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ (472 kB)ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (31 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ-7 (136 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΠΕ-ΤΕ-2 (140 kB)ΕΙΔΙΚΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (97 kB)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΤΕΛΙΚΗ-6ΦΙΦΩ9Δ-ΧΦΠ (386 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο και τη σύνταξη των πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων των Δ.Ε. Λιτοχώρου και Ανατολικού Ολύμπου του Δ. Δίου-Ολύμπου”

Συνημμένα αρχεία 22-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (38 kB)22-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (140 kB)22-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (109 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο του συνόλου των εγκεκριμένων εξωτερικών ορίων των οικισμών, καθώς και το σύνολο των εγκεκριμένων πολεοδομικών & ρυμοτομικών σχεδίων του Δ. Δίου-Ολύμπου, ως προς την ορθότητα υποβολής τους, στην Κτηματολόγιο Α.Ε. και στο Τμήμα Δασικών Χαρτών του ΥΠ.Ε.Ν.”

Συνημμένα αρχεία 21-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (15 kB)21-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (140 kB)21-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (112 kB)

More info

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας – τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης Δίου-Ολύμπου»

Συνημμένα αρχεία espd-request-v2 (62 kB)Υπόδειγμα-Οικονομικής-Προσφοράς-Τιμολογίου-Προσφοράς-Προμήθειας (508 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-9-Ενημέρωση-επεξεργασίας-προσωπικών-δεδομένων-2_signed (884 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-8-Σχέδιο-Σύμβασης-2_signed (2...

More info