Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης “Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στο Σταθμό Πλαταμώνα”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: