Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης “Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: