Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης “Έργο ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: