Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για το έτος 2024

Συνημμένα αρχεία 11-1-espd-request-v2-signed (99 kB)10-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ-5 (54 kB)9-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ-4 (52 kB)8-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ-3 (118 kB)7-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ-2 (190...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 11/12/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11.12.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου. Τα θέματα...

More info

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 06/12/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 06/12/2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας...

More info

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο δημοτικό σχολείο Νέου Παντελεήμονα”

Συνημμένα αρχεία ΜΕΛΕΤΗ all signed (3 MB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (199 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ (2 MB)

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 01/12/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 01.12.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου. Τα θέματα...

More info

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη “μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2024”

Συνημμένα αρχεία 8 espd-request-v2_signed (99 kB)7 333-9ΦΨ8Ω9Δ-ΒΗ5 signed (2 MB)6 332-ΨΙΒ3Ω9Δ-Ψ5Β signed (354 kB)5 309-6ΕΑΕΩ9Δ-Ο0Δ signed (735 kB)4 προκηρυξη στην εε_signed (711 kB)3 ΜΕΛΕΤΗ signed (2 MB)2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΡΗΞΗ_signed (272 kB)1...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/11/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24.11.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου. Τα θέματα...

More info

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Νοεμβρίου 2023

Καλείστε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα  Λιτοχώρου, στις 15.11.2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Νοεμβρίου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 15.11.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης...

More info