Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 18/04

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 18/04/2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας...

More info

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για “μισθώσεις μηχανημάτων έργου για εργασίες αποκατάστασης καταστροφών πλημμυρικού φαινομαίνου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL”

. Συνημμένα αρχεία 01-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΤΑΚΤΑ-120-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ_signed (3 MB)07-141-6ΛΖ9Ω9Δ-ΟΙ6 (946 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-μισθ-ARIEL-2024 (174 kB)espd-request-v2-1 (50 kB)08-espd-request-v2_signed-1 (145 kB)06-140-Ψ3ΥΥΩ9Δ-992 (348...

More info

Προκήρυξη για χορήγηση αδειών και απόδοσης θέσεων επαγγελματιών πωλητών για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

. Συνημμένα αρχεία Αίτηση-Υπεύθυνη-Δήλωση-για-χορήγηση-αδειών-και-απόδοσης-θέσεων-επαγγελματιών-πωλητών-για-υπαίθριο-στάσιμο-εμπόριο (23...

More info

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής στις 24 Απριλίου 2024

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 24 Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 & 7 του ν.5056/2023. Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθούν έως...

More info

Διακήρυξη προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση καταστροφών πλημμυρικού φαινομένου Δεκεμβρίου 2022 λόγω της κακοκαιρίας ARIEL

Συνημμένα αρχεία espd-request-v2 (50 kB)08-espd-request-v2_signed (144 kB)07-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΡΔ-ARIEL-2024 (42 kB)06-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΡΔ-ARIEL-2024 (58 kB)05-139-ΨΔΨΛΩ9Δ-2ΕΛ (948 kB)04-138-6ΗΞΘΩ9Δ-5ΤΜ (345 kB)03-ΜΕΛΕΤΗ-ΑΡΔΕΥΣ-ARIEL_signed...

More info

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης “Κατασκευή οδοποιίας περιμετρικής οδού Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

. Συνημμένα αρχεία 02-ΝΕΑ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ (6 MB)03-PERIM_2024_EGSA_TROP_ver3_ODO (5 MB)06-Diatomes_D2-3-4-5 (336 kB)08-MHKO_ALL_ver1 (202 kB)07-Epiklis_All_ver1 (167 kB)05-Diatomes_D1 (264 kB)04-TYPIKH_DIATOMH_ver4 (157 kB)01-ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 5/04/2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 05/04/2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα...

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο και τη σύνταξη των πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων των Δ.Ε. Λιτοχώρου και Ανατολικού Ολύμπου του Δ. Δίου-Ολύμπου”

Συνημμένα αρχεία 22-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (38 kB)22-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (140 kB)22-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (109 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο του συνόλου των εγκεκριμένων εξωτερικών ορίων των οικισμών, καθώς και το σύνολο των εγκεκριμένων πολεοδομικών & ρυμοτομικών σχεδίων του Δ. Δίου-Ολύμπου, ως προς την ορθότητα υποβολής τους, στην Κτηματολόγιο Α.Ε. και στο Τμήμα Δασικών Χαρτών του ΥΠ.Ε.Ν.”

Συνημμένα αρχεία 21-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (15 kB)21-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (140 kB)21-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (112 kB)

More info

Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Μαρτίου 2024

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 21.03.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης...

More info