Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 4/9/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση  που θα γίνει στις 04/09/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου.  Σύμφωνα με την...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 17/08/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση  που θα γίνει στις 17/08/2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.. Σύμφωνα με την από 11-03-2020/2020  (ΦΕΚ 55Α/2020) Πράξη Νομοθετικού...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 14/08/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 14/08/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 1 μ.μ. (13:00). Σύμφωνα με την από 11-03-2020/2020  (ΦΕΚ 55Α/2020) Πράξη Νομοθετικού...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (06/08/2020)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (06/08/2020)

. Καλείστε στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α΄) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» και των αρ. 18318/13-03-2020...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 21/07/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 21/07/2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30μ.μ. στο γραφείο του Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 14/07/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 14/07/2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου –...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 09/07/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 09/07/2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου –...

More info

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 3/7/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη  συνεδρίαση  που θα γίνει στις 03/07/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 26/6/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 26/06/2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου –...

More info

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 24/6/2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη  συνεδρίαση  που θα γίνει στις 24/06/2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 11/6/2020

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική   συνεδρίαση  που θα γίνει στις 11/06/2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου...

More info

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να συμμετέχετε στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει εκτάκτως την Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00 μ.μ. έως 20:00 μ.μ.,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.   1. Καθορισμός όρων...

More info

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να συμμετέχετε στην 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου2020 με ώρα έναρξης 18.00 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 1. Αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του...

More info