Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Κονταριώτισσας, στις 24.08.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 21/08/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21.08.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου. Τα θέματα...

More info

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Δίου-Ολύμπου”

Συνημμένα αρχεία 00α-ΜΕΛΕΤΗ_signed (18 MB)00-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-signed (3 MB)07-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (60 kB)06-espd-request-v2 (56 kB)05-espd-request-v2-signed (103 kB)04-250-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝ_68Κ1Ω9Δ-2ΥΜ-1-signed (6...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση στης Ο.Ε. στις 10/08/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 10.08.2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου. Τα θέματα...

More info

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (1 Αυγούστου 2023)

Καλείστε σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 01.08.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 έως 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του ν.3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/07/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24.07.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου. Τα θέματα...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 21/07/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21.07.2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου. Τα θέματα...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Ιουλίου 2023

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Κονταριώτισσας, στις 21.07.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας...

More info

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 3/07/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 03.07.2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου. Το θέμα...

More info

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το έτος 2023 (επαναληπτικός για τα τμήματα 9, 10, 23 και 29 της υπ’ αρ. 38/2022 μελέτης)

Συνημμένα αρχεία espd-request-v2-1_signed (145 kB)596-6ΦΩΦΩ9Δ-ΣΒΙ-signed (1002 kB)595-6ΣΤΝΩ9Δ-ΛΩΓ-signed (290 kB)580-9ΖΙ0Ω9Δ-Γ9Δ-signed (324 kB)214-ΨΝ1ΔΩ9Δ-2ΦΗ-signed-απόφαση-ΟΕ-214-2023 (2 MB)65-661ΣΩ9Δ-3ΩΞ-signed-απόφαση-ΟΕ-65-2023 (1024...

More info

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 23/06/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 23/6/2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας...

More info