Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση από τον Δήμο Δίου-Ολύμπου τμήματος της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Πλαταμώνα για τη διαμόρφωση του χώρου και την εκτέλεση εργασιών

Συνημμένα αρχεία