Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 990στ, στη θέση “ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ” (Σχολικό) της ΤΚ Κονταριώτισσας στην ΔΕ Δίου για πολυετή δενδρώδη καλλιέργεια)

Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛ-75ΜΧΩ9Δ-5ΧΦ (167 kB)ΑΝΑΛ-ΨΚΓΓΩ9Δ-ΔΤΣ (338 kB)

More info

Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, με αριθμ. τεμαχίου 990ζ, στη θέση “ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ” (Σχολικό) της ΤΚ Κονταριώτισσας στην ΔΕ Δίου για πολυετή δενδρώδη καλλιέργεια

Συνημμένα αρχεία ΠΕΡΙΛ-6Δ4ΞΩ9Δ-7ΣΑ (166 kB)ΑΝΑΛ-6ΤΞΟΩ9Δ-ΟΚΠ (327 kB)

More info

Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με αριθμ. τεμ. 990, εμβαδού 24.500,00 τ.μ., στη θέση “ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ” Κονταριώτισσας για κατασκευή εγκαταστάσεων ψυγείων και διαλογητηρίων φρούτων

Συνημμένα αρχεία -9-0~1 (166 kB)-639-6~1 (252 kB)

More info

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΟΥ

Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ-1 (46 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-1 (248 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-1 (72 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-1 (53 kB)ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-1 (56 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ (929...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμηθεια Ανταλλακτικων για την συντηρηση και επισκευη των οχηματων και μηχανηματων του Δημου Διου – Ολυμπου για το ετος 2019»

Συνημμένα αρχεία ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ-2019 (661 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-12 (617 kB)TEYD-ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ (232 kB)

More info