Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δίου-Ολύμπου (Σ.Α.Π.)

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δίου-Ολύμπου (Σ.Α.Π.)

Δελτίο Τύπου
(16 Ιουνίου 2022)

Χρηματοδότηση 37.200 ευρώ για έργα στο πλαίσιο του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δίου-Ολύμπου (αρ. 19/2022)
(20 Μαΐου 2022)

Συνημμένα αρχεία