Χρηματοδότηση 37.200 ευρώ για έργα στο πλαίσιο του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)

Χρηματοδότηση 37.200 ευρώ για έργα στο πλαίσιο του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)

Με το ποσό των 37.200 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Δίου-Ολύμπου από το «Πράσινο Ταμείο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας».

Η εκπόνηση του έργου περιλαμβάνει τις απαραίτητες τεχνικές εκθέσεις ανάλυσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης προσβασιμότητας σε δημοτικά κτίρια και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, καταγραφή και αποτίμηση διαθέσιμων στοιχείων εξυπηρέτησης ΑμεΑ, κ.α.

Με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων και των μελετών θα προσδιοριστούν οι απαιτήσεις και τα κριτήρια για:

  • προσβάσιμα πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πλατείες, με πρόβλεψη ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και όδευσης τυφλών χωρίς εμπόδια.
  • ασφαλείς προσβάσιμες διαβάσεις
  • προσβάσιμους χώρους πρασίνου, με πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής και κτιριακών υποδομών.
  • προσβάσιμους χώρους στάθμευσης, με πρόβλεψη ειδικών θέσεων για οχήματα ατόμων με αναπηρία, ραμπών και σήμανσης, κ.α.

Στόχος του έργου η θεμελίωση ορθών πρακτικών αστικής προσβασιμότητας για τη διευκόλυνση της ασφαλούς μετακίνησης δημοτών και επισκεπτών σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και δημοτικά κτίρια.

.