Έντυπο επικαιροποίησης / καταχώρησης στοιχείων πολιτιστικών συλλόγων

Έντυπο επικαιροποίησης / καταχώρησης στοιχείων πολιτιστικών συλλόγων

Παρακαλούνται οι πολιτιστικοί σύλλογοι με έδρα τον Δήμο Δίου-Ολύμπου να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο tzimas@dion-olympos.gr το έντυπο επικαιροποίησης / καταχώρησης των στοιχείων τους, που θα βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

.