Μισθωτήρια Αιγιαλού Δήμου Δίου Ολύμπου έτους 2020

Μισθωτήρια Αιγιαλού Δήμου Δίου Ολύμπου έτους 2020 α/α Κοινότητα Επωνυμία Διακριτικός τίτλος Εμβαδό Μίσθωσης ΑΔΑ Διαύγεια Λιτόχωρο 1 Λιτοχώρου Λεμονόπουλος ΑΕ ΞΤΕ Le moon (Bar) 500,00 τ.μ. ΑΔΑ:ΨΚΥ5Ω9Δ-7ΜΣ 2 Λιτοχώρου Λεμονόπουλος ΑΕ ΞΤΕ Le moon...

More info

Υποχρέωση Επιχειρηματιών για Οριοθέτηση & Σήμανση με Πινακίδα του Παραχωρούμενου χώρου του Αιγιαλού

Υποχρέωση Επιχειρηματιών για Οριοθέτηση & Σήμανση με Πινακίδα του Παραχωρούμενου χώρου του Αιγιαλού. (Άρθρο 31 – Νόμος 4607/2019-Τροποποίηση του αρθ.13 του Ν.2971/2001) Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος: να επισημαίνει επί του...

More info

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Δ. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολή του καιρού προβλέπεται από το πρωί της Τετάρτης 05-08-20 με: ❗️ ισχυρές καταιγίδες ⛈ ❗️ ισχυρούς...

More info

Προσκόμιση Δικαιολογητικών για Αιγιαλό έτους 2020 στο Δήμο Δίου Ολύμπου

Με την ΚΥΑ 66404 ΕΞ 2020/29.06.2020 (ΦΕΚ 2697/02.07.2020 τεύχος Β’) τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 ΚΥΑ του Αιγιαλού. Οι μισθωτές που υπέγραψαν Μισθωτήριο Αιγιαλού με το Δήμο υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα...

More info

Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2020-2021

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Δίου- Ολύμπου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΟ.), σας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2020-2021 για τους Παιδικούς Σταθμούς της Λεπτοκαρυάς και της Νέας Εφέσου...

More info

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Λιτοχώρου

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα του Λιτοχώρου, ενώ σταδιακά επανέρχεται η παροχή του νερού. Συνιστάται η κατανάλωση του νερού για όλες τις χρήσεις, εκτός της...

More info

Αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας Λιτοχώρου

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι λόγω κατολίσθησης στη χαράδρα του Ενιπέα, εξαιτίας των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων, η Κοινότητα Λιτοχώρου υδροδοτείται μόνο από την πηγή «Τσιμπίλι», η ποιότητα του νερού της οποίας παραμένει άριστη. Μέχρι...

More info

Συγκρότηση και ορισμός μελών τριμελούς οργάνου στο Δήμο Δίου – Ολύμπου, σύμφω-να με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (45 Α’) «Κύρωση του...

More info

Ενεργοποιήθηκαν οι νέες σελίδες τουριστικής προβολής του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ενεργοποιήθηκαν οι νέες σελίδες τουριστικής προβολής του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ενεργοποιήθηκαν οι νέες σελίδες τουριστικής προβολής του Δήμου Δίου-Ολύμπου σε Facebook, Instagram και Twitter. Σας προσκαλούμε να τις ακολουθήσετε στους ακόλουθους συνδέσμους: Facebook: https://www.facebook.com/visitdionolympus Instagram...

More info

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τις απόψεις του, σχετικά με την μελέτη του θέματος, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την δημοσίευση της στον Δήμο Δίου Ολύμπου. Στοιχεία επικοινωνίας...

More info

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΑΡΜΑΤΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, στις 07-08 Ιουλίου 20   και από ώρα 07:00 έως 14:00, θα εκτελούνται βολές αρμάτων, στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου. Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται η περιλαμβανόμενη μεταξύ : 40ο 07΄Β 22ο 25΄Α 40ο 15΄Β 22ο 25΄Α 40ο 15΄Β 22ο...

More info

Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών και...

More info

Νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου

Επισυνάπτεται παρακάτω το αρχείο με τον νέο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Δίου. Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου Συνημμένα αρχεία Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου (350 kB)

More info

Χορήγηση πιστοποιητικών Δημοτολογίου και αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Παρακάτω βρίσκεται συνημμένο αρχείο με την σχετική απόφαση ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Συνημμένα αρχεία ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (177 kB)8715+ (2 MB)

More info