Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης “Διαμόρφωση τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών 3 και 4 στο Σταθμό Πλαταμώνα”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ (667 kB)ΜΕΛΕΤΗ-all_signed2 (2 MB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed (211 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed-1 (622 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης “Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΜΕΛΕΤΗ-ALL-_signed (3 MB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ (677 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ__signed (212 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed (630 kB)

More info

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΤΩΝ (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ)»

Συνημμένα αρχεία Μελέτη-ναυαγοσωστών (236 kB)Προκήρυξη_signed-1 (162 kB)Διακήρυξη_signed-1 (586 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση γηπέδου ΤΚ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (140 kB)04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (91 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_Signed (111 kB)

More info

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του δημοτικού γυμναστηρίου “Πύρρος Δήμας” Λιτοχώρου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία Περιληπτική-Διακήρυξη-2757-6ΘΝΚΩ9Δ-ΩΤ0 (236 kB)Αναλυτική-Διακήρυξη-2756-9ΩΜ9Ω9Δ-Ω0Ο (435 kB)

More info

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το 2023

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία espd-request-v2-signed (144 kB)προκηρυξη-στην-εε-signed (616 kB)596-6ΦΩΦΩ9Δ-ΣΒΙ-signed (1002 kB)595-6ΣΤΝΩ9Δ-ΛΩΓ-signed (290 kB)580-9ΖΙ0Ω9Δ-Γ9Δ-signed (324 kB)ΜΕΛΕΤΗ-3_signed (2...

More info

Διακήρυξη για την προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για τη ΔΕ Δίου έτους 2023

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία espd-request-v2-igned (144 kB)598-9Ε3ΨΩ9Δ-ΟΤΑ-signed (2 MB)597-ΨΤΗ0Ω9Δ-ΨΟ8-signed (296 kB)ΜΕΛΕΤΗ-signed (2 MB)ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-signed-1 (318 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΥΛΙΚΑ-ΑΔΡΕΥΣΗΣ-signed (3...

More info

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΛΙΤΟΧΩΡΟ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ (322 kB)ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ (336 kB)ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ (359 kB)ΜΕΛΕΤΗ-ALL_ΥΠΟΓΡΑΦΗ (2 MB)ΔΙΟΝ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ-1 (335 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed (237...

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κρίσιμων υποδομών του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-3 (16 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-2 (123 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ-1-1 (91 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (156 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ-1 (91 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ (91 kB)

More info