Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία “Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-5 (16 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-8 (112 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-4 (80 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επιστημονικές εργασίες μεθοδολογικής προσέγγισης και οικονομοτεχνική περιβαλλοντολογική αξιολόγηση πλημμυρικών φαινομένων σε τεχνικά έργα στον Δήμο

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-4 (16 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-7 (230 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-1-1 (86 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών συλλογής στοιχείων αποτύπωσης κεντρικών δικτύων ύδρευσης και προετοιμασία φακέλου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άδειας χρήσης νερού στη ΔΕ Δίου”

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-3 (17 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-6 (225 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-3 (86 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Διαμόρφωση εισόδου Λιτοχώρου στην περιοχή Αγίας Μαρίνας της ΔΕ Λιτοχώρου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .> Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-4 (55 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-2 (84 kB)02-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 (99 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις “Εργασίες διαμόρφωσης οδών στην ΤΚ Νέας Εφέσσου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-5 (91 kB)04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-5 (56 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ-2 (91 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία “Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων γεωτρήσεων στη ΔΕ Δίου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-3 (56 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ-1 (89 kB)02-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (178 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση κτιρίων Δ.Ε. Λιτοχώρου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-2 (64 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-4 (208 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ (91 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (65 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-3 (143 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-1 (86 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολης προσφορών για εργασίες διευθέτησης ομβρίων στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (77 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-2 (180 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (85 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την “παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες των επεκτάσεων των ΔΕ Λιτοχώρου και ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 (106 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-2 (17 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_υπογεγραμμένο-1 (101 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για “Εργασίες συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακ΄΄ολουθα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (21 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (201 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ (91 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις εργασίες διαμόρφωσης πλατείας στη Δ.Ε. Λιτοχώρου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (17 kB)02Α-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (127 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_υπογεγραμμένο (102 kB)

More info

Πρόσκληση για την υποβολή φακέλου προσφοράς, για την υπηρεσία με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ στη ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (16 kB)03-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (103 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ (90 kB)

More info