Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την “παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες των επεκτάσεων των ΔΕ Λιτοχώρου και ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 (106 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-2 (17 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_υπογεγραμμένο-1 (101 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για “Εργασίες συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακ΄΄ολουθα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (21 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (201 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ (91 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις εργασίες διαμόρφωσης πλατείας στη Δ.Ε. Λιτοχώρου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (17 kB)02Α-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (127 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_υπογεγραμμένο (102 kB)

More info

Πρόσκληση για την υποβολή φακέλου προσφοράς, για την υπηρεσία με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ στη ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (16 kB)03-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (103 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ (90 kB)

More info

Πρόσκληση για την υποβολή φακέλου προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο “Υπηρεσίες επικαιροποίησης διαγραμμάτων δόμησης σε δημοτικά κτίρια στις ΔΚ Λιτοχώρου και Πλαταμώνα”

.. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ.doc (18 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (82 kB)02Α-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 (185 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου για την κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα .. Συνημμένα αρχεία 05-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (16 kB)04-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_υπογεγραμμένο (103 kB)03-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_signed (200 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας παζαριού και μέρους της οδού Β. Κωνσταντίνου της ΔΕ Λιτοχώρου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (39 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-1 (84 kB)02Α-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_signed (191 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση εργασίας “Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων στην Καρίτσα”

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (39 kB)03-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ- (213 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- (205 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “ανάπλαση πλατείας παζαριού και μέρους της οδού Β. Κωνσταντίνου της ΔΕ Λιτοχώρου”

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (39 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (84 kB)02Α-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (138 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»

Διαβάστε την πρόσκληση υποβολής προσφορών στο ακόλουθο έγγραφο: .. Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (146 kB)

More info

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εργασίες ασφαλτόστρωσης με μηχανήματα τύπου Finisher (οδοστρωτήρων κ.λπ.) στη Δ.Ε. Λιτοχώρου

.. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (137 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ_signed (168 kB)02-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ_signed (240 kB)

More info