Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση κτιρίων Δ.Ε. Λιτοχώρου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-2 (64 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-4 (208 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΜΗΤΡΩΟ (91 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (65 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-3 (143 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-1 (86 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολης προσφορών για εργασίες διευθέτησης ομβρίων στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (77 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-2 (180 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (85 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την “παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες των επεκτάσεων των ΔΕ Λιτοχώρου και ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 (106 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-2 (17 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_υπογεγραμμένο-1 (101 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για “Εργασίες συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακ΄΄ολουθα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ-1 (21 kB)ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (201 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ (91 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις εργασίες διαμόρφωσης πλατείας στη Δ.Ε. Λιτοχώρου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (17 kB)02Α-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (127 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_υπογεγραμμένο (102 kB)

More info

Πρόσκληση για την υποβολή φακέλου προσφοράς, για την υπηρεσία με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ στη ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (16 kB)03-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (103 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟ (90 kB)

More info

Πρόσκληση για την υποβολή φακέλου προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο “Υπηρεσίες επικαιροποίησης διαγραμμάτων δόμησης σε δημοτικά κτίρια στις ΔΚ Λιτοχώρου και Πλαταμώνα”

.. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ.doc (18 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (82 kB)02Α-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-1 (185 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου για την κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα .. Συνημμένα αρχεία 05-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (16 kB)04-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_υπογεγραμμένο (103 kB)03-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_signed (200 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας παζαριού και μέρους της οδού Β. Κωνσταντίνου της ΔΕ Λιτοχώρου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ (39 kB)03-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-1 (84 kB)02Α-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_signed (191 kB)

More info