Εντατικός καθαρισμός των φρεατίων

Εντατικός καθαρισμός των φρεατίων

Συνεχίζεται ο καθημερινός εντατικός καθαρισμός των φρεατίων σε όλη την επικράτεια του Δήμου Δίου-Ολύμπου από τα συνεργεία καθαριότητας της Αντιδημαρχίας Καθημερινότητας. Επιχειρούμε εγκαίρως, πριν την έναρξη των βροχοπτώσεων που φέρει μαζί του το...

More info

Ανακοίνωση: Δεν θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα rapid tests στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Ανακοίνωση: Δεν θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα rapid tests στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από την 3η ΥΠΕ, αυτή την εβδομάδα λόγω έκτακτων συνθηκών, δεν θα πραγματοποιηθούν rapid tests στον Δήμο Δίου-Ολύμπου. Ενημερωθείτε καθημερινά για τα σημεία δειγματοληψίας στο https://eody.gov.gr/ ..

More info

Πρόσκληση σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/09/2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τετάρτη 08.09.2021 και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση...

More info

Διακήρυξη για την προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία 05 Οικονομική Προσφορά (150 kB)04 ΕΕΕΣ – ΤΕΥΔ (51 kB)03 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής – 267-6ΩΗΟΩ9Δ-2ΩΟ_signed (307 kB)02 Μελέτη (597 kB)01 Διακήρυξη (2 MB)

More info

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έργο «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών του Λιτοχώρου»

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Ε. Πιερίας και του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έργο «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών του Λιτοχώρου»

Η Προγραμματική Σύμβαση που αφορά στο έργο «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών του Λιτοχώρου», συνολικού προϋπολογισμού 679.931,67 €, υπογράφηκε τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφίας Μαυρίδου και του...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας 13 ατόμων στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και συντήρησης Πρασίνου

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία Υπεύθυνη-δήλωση-ότι-δεν-για-κώλυμα-απασχόλησης-1 (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-ΣΥΝΟΔΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (52 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΟΥ (52 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2022»

.. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (91 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (58 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (212 kB)Ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (54 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου για το έτος 2022»

.. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (76 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (56 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (161 kB)Ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (54 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ ΛΙΤΟΧΩΡΟ (423 kB)

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2022»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΝ (89 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΝ (61 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΟΝ (212 kB)Ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων ΔΙΟΝ (54 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ ΔΙΟΝ (433...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2022»

.. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (139 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΔΙΟΥ (180 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (1) (190 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΔΕ ΔΙΟΥ (512 kB)

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2022»

.. Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (140 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Λιτοχωρο (176 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (193 kB)ΕΕΕΣ (96 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ (514 kB)

More info

Δημόσια διαβούλευση επί της διαβίβασης του φακέλου της ΜΠΕ υφιστάμενης δραστηριότητας “Υφιστάμενες υποδομές και Εγκαταστάσεις Αλιευτικού καταφυγίου Γρίτσας Λιτοχώρου” με ε φορέα του έργου το Λιμενικό Ταμείο Πιερίας

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης παρακαλείστε να αποστείλετε τις προτάσεις σας στο email: dimdia@dion-olympos.gr έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2021. ..

More info

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 25-08-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 25/8/2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας...

More info