Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών του Δήμου Δίου-Ολύμπου μέσω gov.gr

Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών του Δήμου Δίου-Ολύμπου μέσω gov.gr

Μέσω του gov.gr και τα στοιχεία σύνδεσης του taxisnet μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για έκδοση βεβαίωσεων και πιστοποιητικών του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Πιο αναλυτικά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/ και επιλέξτε από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών
 • Άδεια Πολιτικού Γάμου
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 • Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Μέσω gov.gr μπορείτε επίσης να προχωρήσετε σε ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου, που είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής με ένα κλικ εδώ.

.