Προκήρυξη κατασκευής νέας χωμάτινης δεξαμενής στη θέση Ξηροκάμπι Βροντούς Δήμου Δίου-Ολύμπου

 

Κατασκευή νέας χωμάτινης δεξαμενής στη θέση Ξηροκάμπι Βροντούς Δήμου Δίου-Ολύμπου

Περιληπτική: Ταμιευτήρας

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣH

02α. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

02β. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 2

02γ. Υδαυλικοί Υπολογισμοί

03. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥ

05. ΕΣΥ

06. ΣΑY

07. ΦΑY

08. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ

09. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ

11. ΤΕΥΔ Ταμιευτήρας Βροντούς (word) (δεξί κλικ & “αποθήκευση συνδέσμου ως…”)

11. ΤΕΥΔ Tαμιευτήρας Βροντούς (pdf)

12. Χρονοδιάγραμμα Ταμιευτήρας

 

ΣΧΕΔΙΑ

DIAT_1

DIAT_2

DIAT_3

DIAT_4

DIAT_5

DIAT_6

DIAT_7

O2 Οριζοντιογραφία Νέου Έργου (τελική)

T – Τοπογραφικό Διάγραμμα

Αρδευτικά Δίκτυα

Γεωλογικός Χάρτης Ταμιευτήρα

ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΗ 1

ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΗ 2

ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΗ 3

ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΗ 4

ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΗ 5

ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΜΗ 6

Μ1 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ

Μ2 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ

Μ3 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ

Μ4 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ

Μ5 ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ

Οριζοντιογραφία Ζώνης Αποκατάστασης Ταμιευτήρα

Τ1 ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ

Τ2 ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ

Χάρτης Δασικών Εκτάσεων Ταμιευτήρα

Χάρτης Προσανατολισμού Ταμιευτήρα

Χαρακτηριστικές Διατομές Αναχώματος Ταμιευτήρα

Χαρακτηριστικές κατα Πλάτος Τομές Κατασκευής Ταμιευτήρα