Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου “Πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Λιτοχώρου”

Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου “Πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Λιτοχώρου”

Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Πρόσβαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Δ.Ε. Λιτοχώρου», προϋπολογισμού ύψους 368.052,29 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με την υπ’ αρ. 829/18-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά του έργου από το «Φιλόδημος Ι». Η σχετική πρόταση είχε κατατεθεί στην προηγούμενη δημοτική περίοδο.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 10 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο Δήμος προχωρά το επόμενο διάστημα στην υλοποίηση έργων και στις τρεις δημοτικές ενότητες.