Υπεγράφη η σύμβαση εκπόνησης μελέτης για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Πλαταμώνα του 1965

Υπεγράφη η σύμβαση εκπόνησης μελέτης για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Πλαταμώνα του 1965

Υπογράφηκε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 μεταξύ του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου Βαγγέλη Γερολιόλιου και της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 1965 του Πλαταμώνα».

Θα επιλυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο οικισμός του Πλαταμώνα, ήτοι η μεγάλη διαφοροποίηση – ασυμφωνία μεταξύ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της υλοποιημένης κατάστασης επί του εδάφους. 

Με την μελέτη θα διατηρηθεί το ισοζύγιο των κοινοχρήστων και οικοδομήσιμων χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.    

Η μελέτη αναμένεται να αναρτηθεί για τυχόν αντιρρήσεις και ενστάσεις εντός χρονικού διαστήματος περίπου δέκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

.