Χρηματοδότηση 720.000€ για ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών «Έξυπνων Πόλεων»

Χρηματοδότηση 720.000€ για ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών «Έξυπνων Πόλεων»

Με το ποσό των 720.000€ χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Δίου-Ολύμπου από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Smart Cities – Έξυπνες πόλεις, ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα δημιουργηθούν με τον τρόπο αυτό νέα τεχνολογικά μέτρα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Δήμου, για την βελτίωση της διαχείρισης και λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος.

Για την αξιοποίηση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου η Αντιδημαρχία Ανάπτυξης Προγραμματισμού θα υποβάλλει τις προτάσεις της, έως τον προσεχή Απρίλιο, μεταξύ επτά θεματικών αξόνων (1. Βιώσιμη μετακίνηση, 2. Εξοικονόμηση ενέργειας, Μείωση δημοτικών τελών, Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος δημοτικών κτιρίων, 3. Βελτίωση εξυπηρέτησης πολίτη και επιχείρησης, 4. Βελτίωση ποιότητας ζωής, 5. Ενίσχυση τοπικής δημοκρατίας, διαβούλευσης και διαφάνειας, 6. Προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, Business continuity και 7. Ενίσχυση ψηφιακών υποδομών).

Σημειώνεται ότι ο τελικός κατάλογος των προτεινόμενων δράσεων θα διαμορφωθεί μετά από διαβούλευση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, την Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ και όλους ανεξαιρέτως τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της χώρας.

.