Με 2.956.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Δίου-Ολύμπου για αγροτική οδοποιία μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Με 2.956.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Δίου-Ολύμπου για αγροτική οδοποιία μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Με το ποσό των 2.956.978,67€ (με ΦΠΑ) θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Δίου-Ολύμπου, μέσω του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για έργα βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης των αγροτικών δρόμων.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την έγκριση της αίτησης, που υπέβαλε ο Δήμος στο Υπουργείο Εσωτερικών το Νοέμβριο του 2020, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών”, με τίτλο “Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική οδοποιία”.

Το έργο αφορά εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης αγροτικών οδών συνολικού μήκους 34 χλμ., ενώ στην πράξη περιλαμβάνονται και οι σχετικές εργασίες – έρευνες της Αρχαιολογίας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ενιαίο έργο αγροτικής οδοποιίας που θα γίνει στον Δήμο μας, που θα επιλύσει ριζικά μία σωρεία προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι παραγωγοί του Δήμου, αναφορικά με τους δρόμους πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς προϊόντων, η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών γεωργικών προϊόντων. Εξάλλου, η εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των αγροτικών περιοχών του Δήμου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, θα συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο τοπική αγροτική οικονομία.

.
.