Τουριστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια από την Διεύθυνση Τουρισμού της ΠΚΜ στις 15-17 Μαρτίου

Τουριστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια από την Διεύθυνση Τουρισμού της ΠΚΜ στις 15-17 Μαρτίου

Τρεις εκπαιδευτικές ημερίδες μέσω διαδικτύου, διάρκειας 8 ωρών έκαστη, διοργανώνει η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 15, 16 και 17 Μαρτίου 2022, για τη διάδοση της τουριστικής παιδείας και την καλλιέργεια νοοτροπίας παροχής υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα:

Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 (14:00-20:00)
«Τουριστική συνείδηση και αειφόρος τουριστική ανάπτυξη»
Εκπαιδεύτρια: Χαρά Παπαδοπούλου

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 (14:00-20:00)
«Διαχείριση κρίσεων στον τουριστικό τομέα»
Εκπαιδεύτρια: Χαρά Παπαδοπούλου

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 (09:00-15:00)
«Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών στον τουριστικό τομέα»
Εκπαιδευτής: Νίκος Πόδας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι απασχολούνται στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού. Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή παρακαλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkYFoqP7WV7wdlC6uzlhPKWYWif89tfVF5E39IK_vnDRqAcg/viewform

Παράλληλα υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους, το οποίο θα συμβάλει στην εκπαίδευση των επαγγελματιών και εργαζομένων του τουριστικού τομέα αλλά και ευρύτερα άλλων κλάδων και τομέων που σχετίζονται με τον τουρισμό ή εξαρτώνται από αυτόν και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://pkm-prqs.gr/

.